slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Leden gezocht

Het nieuwe schooljaar trekt zich op gang en dit is dan ook het goeie moment om nieuwe leden van de ouderraad aan te werven.

Hebt u interesse om bij de ouderraad te komen, dan kunt u contact opnemen met een van de leden van de ouderraad De Springplank. Dit kan door ons te telefoneren of door een mail te sturen naar ouderraad@ouderraaddespringplank.be.